Pronunciación en inglés de "spill"

spill

uk Cómo se pronuncia spill verb en inglés británico
us Cómo se pronuncia spill verb en inglés americano
uk Cómo se pronuncia spill noun en inglés británico
us Cómo se pronuncia spill noun en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de spill del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)