Translation of "incisive" - English-Turkish dictionary

incisive

adjective uk /ɪnˈsaɪsɪv/ us

showing an ability to think quickly and clearly and deal with situations effectively

hızlı ve net düşünüp olası durumlarla etkin şekilde ilgilenebilen; çabuk kavrayıp çözüm üretebilen
incisive questions

(Translation of “incisive” from the Cambridge Learner's Dictionary English–Turkish © Cambridge University Press)