Translation of "do" - English-Polish dictionary

do

auxiliary verb uk strong /duː/ us weak // us
QUESTIONS/NEGATIVES

A1 used with another verb to form questions and negative phrases

(= czasownik posiłkowy służący do tworzenia zdań pytających i zaprzeczonych)
Do you need any help?
When does the next bus leave?
I don't know.
MAKE QUESTION

A2 used in a phrase at the end of a sentence to make it into a question

(= używany w krótkich pytaniach na końcu zdania, które po polsku tłumaczy się jako prawda? lub nieprawdaż?)
Sarah lives near here, doesn't she?
That doesn't make any sense, does it?
AVOID REPEATING

B1 used to avoid repeating a verb that has just been used

(= zastępuje czasownik, którego nie chcemy powtarzać)
"I hate that song." "So do I."
My sister reads a lot more than I do.
EMPHASIZE

B2 used to emphasize the main verb

(= tworzy konstrukcję podkreślającą czasownik główny, której odpowiada polskie naprawdę)
He does like you, he's just shy.
Do come and visit us soon.

(Translation of “do auxiliary verb” from the Cambridge English–Polish Dictionary © Cambridge University Press)

Translations of “do”
Need a translator?

Translator tool

Get a quick, free translation!