Translation of "blurb" - English-Turkish dictionary

blurb

noun [ C ] uk /blɜːb/ us

a short description to advertise a product, especially a book

özellikle kitap gibi ürünlerin reklamını yapmak için kısa bir tanım, özgün tanım, tanıtma, reklam

(Translation of “blurb” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)