Translation of "demure" - English-Turkish dictionary

demure

adjective uk /dɪˈmjʊər/ us

If a young woman is demure, she is quiet and shy.

(genç kız, kadın) ağır başlı; vakur; yüzü kızaran; utanmasını bilen
demurely adverb

sessiz ve utangaç bir durumda

(Translation of “demure” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)