Translation of "modifier" - English-Turkish dictionary

modifier

noun [ C ] uk /ˈmɒdɪfaɪər/ us

in grammar, a word that describes or limits the meaning of another word

küçük değişiklik yapan; dilbilgisinde bir sözcüğün anlamını sınırlayan/tanımlayan sözcük

(Translation of “modifier” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)